Наші професії
Додаткове меню
Годинник


Додаткова інформація
переклад сайту


Погода


Педагогічний колектив ПТУ №79:


Кадровий склад ПТУ № 79 згідно з ліцензійними умовами

Перелік посад педагогічних працівників училища, їх права, обов'язки, відповідальність та соціальні гарантії визначаються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

Педагогічною діяльністю в училищі можуть займатися особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов'язки педагогічного працівника.

На посади педагогічних працівників училища можуть призначатися фахівці виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і здобули відповідну психолого-педагогічну підготовку.

Вимоги до педагогічних працівників училища визначаються кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому порядку.

Рівень професійної кваліфікації педагогічних працівників училища, які забезпечують професійно-практичну підготовку за конкретною робітничою професією, має бути, як правило, вищий від встановленого навчальним планом.

Для визначення відповідності педагогічного працівника училища займаній посаді, рівню його кваліфікації проводиться атестація.

Періодичність обов'язкової атестації та порядок її проведення встановлюються Міністерством освіти і науки України.

Рішення атестаційної комісії є підставою для встановлення педагогічному працівникові відповідної категорії, присвоєння педагогічного звання або звільнення його з роботи в порядку, передбаченому законодавством України.

Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників училища директор, у порядку, визначеному законодавством України.

 

Корисні посилання

 МОН Дніпропетровська обласна рада  МОН  МОН  МОН