Наші професії
Додаткове меню
Годинник


Додаткова інформація
переклад сайту


Погода


Лiцензування:


Ліцензування — засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, спрямований на забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів (ст. 1, ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності», від 02.03.2015 № 222-19, зі змінами)

Документи: 

  1. 1.Заява про отримання ліцензії та провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти
  2. 2.Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем  повної загальної середньої освіти необхідного  для виконання державного стадарту повної загальної середньоїосвіти
  1. 3.Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб у розрізі курсів та навчальних груп за професіями, яких навчають в Професійно-технічному училищі № 79 станом на 01.10.2018 рік
  2. 4.Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загально середньої освіти,необхідногодля виконання державного стандарту освіти відповідного рівня
  3. 5.Умови доступності в Професійно-технічному училищі № 79  для навчання осіб з особливими освітніми потребами
  4. 6. Відомості про кільікісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня
  5. Ліцензія

 

 

Корисні посилання

 МОН Дніпропетровська обласна рада  МОН  МОН  МОН