Наші професії
Додаткове меню
Годинник


Додаткова інформація
переклад сайту


Погода


Соціальна служба


Учням

У яких випадках учні можуть звертатися до соціального педагога?

  •  якщо у Твоїй родині є проблеми, які Тебе постійно турбують, заважають нормально вчитися та відчувати себе щасливим;
  • якщо хтось примушує Тебе до вчинків, що суперечать нормам моралі, пригнічують Твою гідність, а Ти не знаєш як себе поводити у такій ситуації;
  • якщо Ти відчуваєш, що Тобі потрібна допомога  лікаря або юриста, проте не наважуєшся звертатися до батьків;
  •  і просто коли Тобі здається, що всі інші відвернулися від Тебе і ніхто тебе вже не зрозуміє...

Учні пільгових категорій

Дитина сирота

Це дитина, у якої:

- батьки померли;

- мати померла, дані про батька у свідоцтві про народження дитини були записані за вказівкою матері.

Дитина позбавлена батьківського піклування

Це дитина, яка залишилася без батьківського піклування, тому що:

- батьки були позбавлені батьківських прав;

- дитину відібрали у батьків за рішенням суду;

- батьки визнані судом зниклими безвісті;

- батьки визнані судом померлими;

- батьки визнані недієздатними;

- батьки знаходяться в місцях позбавлення волі;

- батьки знаходяться під вартою під час слідства;

- батьки знаходяться у розшуку;

- тривала хвороба батьків, яка зашкоджує виконанню батьківських обов’язків;

- батьки невідомі.

Дитина -

напівсирота

Дитина, в якої помер один з батьків.

Дитина з

багатодітної

родини

Дитина мешкає в родині, де виховується три та більше дітей (зокрема, які знаходяться під опікою або

піклуванням).

Дитина, яка

постраждала

внаслідок аварії

на ЧАЕС

Це дитина, у якої: батько або один з батьків мають статус постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС, що

підтверджено посвідченням.

Дитина з вадами

Статус дитини з вадами надає  медичний заклад (є посвідчення).

Дитина з

малозабезпеченої

родини

Малозабезпечена родина - це родина, яка стоїть на обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення та отримує там допомогу.

Дитина одинокої

матері

Дитина, яку виховує тільки мати, тому що:

- дані про батька у свідоцтві про народження дитини були записані за вказівкою матері;

- батько дитини помер (або батько дитини визнаний судом без вісті відсутнім, або батько дитини визнаний

судом померлим, або батько дитини визнаний недієздатним, або батько дитини знаходиться у розшуку), до того ж, призначити дитині пенсію через

втрату годувальника неможливо, бо він не мав достатнього трудового стажу. Одинокі матері стоять у обліку в УТСЗН та отримують там на дитину допомогу одинокої матері.

Діти - переселенці

Це дитина, яка переселилася з тимчасово окупованої території України або із зони антитерористичної операції

Соціальний захист учнів пільгових категорій


     Охорона дитинства - система державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її прав.

 У навчальному закладі  постійно проводяться дослідження з метою виявлення дітей соціально-незахищених категорій, а саме:

- вивчення соціально-психологічних особливостей дітей та соціально-педагогічного впливу мікросередовища навчального закладу на вихованців шляхом спостереження, бесід, опитування, інтерв’ювання, тестування, аналізу документів тощо;
- захист прав та інтересів дітей, що здійснюється через дотримання положень міжнародних та вітчизняних нормативно-правових документів в умовах школи та сім’ї; захист прав дітей, що є представниками національних меншин; виявленні дітей, які незаконно зайняті на роботі в навчальний час, і вирішення питання їх освіти; сприяння дітям та батькам в отриманні гарантованих їм пільг;
- інтеграція дітей, які мають функціональні обмеження чи проблеми зі здоров’ям у середовище загальноосвітнього навчального закладу;
- виявлення дезадаптованих дітей, встановлення причин дезадаптації та надання їм необхідної допомоги;


- проведення просвітницько-профілактичної роботи з учнями та батьками;
- корекція стосунків, способів соціальної дії, посередництво в творчому розвитку особи та групи, які сприятимуть оволодінню підлітками новим досвідом, допомозі в розблокуванні позитивних емоцій, створенні ситуації успіху, зміні уявлень вихованця про своє “Я“, підтримці ініціатив окремого учня чи групи, створенні умов для самореалізації;
- стимулювання соціально-значимої діяльності учнів: залучення до діяльності дитячих та молодіжних організацій; залучення до занять у гуртках, секціях тощо;
- стимулювання та підтримка соціальних ініціатив учнів;
- вивчення особливостей життєдіяльності дітей в умовах сім’ї шляхом обстеження матеріально-побутових умов проживання сім'ї, соціального інспектування та забезпечення за необхідності соціального патронажу та соціального супроводу сім’ї;

- організація внутрішньо шкільного моніторингу з метою своєчасного виявлення та вирішення соціально-педагогічних проблем дітей, батьків, педагогічного колективу;

- налагодження взаємодії з представниками педагогічного колективу училища, інших інститутів соціального виховання, громадськості.

 

 

Корисні посилання

 МОН Дніпропетровська обласна рада  МОН  МОН  МОН