Наші професії
Додаткове меню
Годинник


Додаткова інформація
переклад сайту


Погода


Колектив ПТУ №79


Соціально-психологічна служба ПТУ № 79
 
Основні завдання служби є забезпечення процесу соціалізації учнів у навчально – виховній діяльності, захист їхнього психічного, фізичного, соціального і духовного здоров’я, сприяння педагогічно доцільному і безконфліктному входженню молодої людини у світ дорослих, підготовка до самостійного життя в суспільстві, попередження і педагогічна корекція вад та відхилень розвитку особистості.

Діяльність служби:

 • Здійснює психологічний супровід розвитку учня.
 • Визначає психологічну готовність абітурієнта до навчання в училищі (діагностична робота з дітьми, що бажають вступити до училища).
 • Вивчення процесу адаптації першокурсників  до навчального процесу. Профілактична дезадоптація.
 • Психологічний супровід розвитку підлітків (діагностика особистісних рис та якостей, особливостей характеру, стимулювання саморозвитку та самовиховання, консультування з особистісних проблем, тематичні бесіди, навчальні заняття, тренінги, психологічна допомога в кризових ситуаціях).
 • Виявлення «групи ризику» (діти, що мають труднощі в навчанні, поведінці; емоційні розлади).Рекомендації батькам, викладачам, учням.
 • Психологічна діагностика важковиховуваності та акцентуації характеру.
 • Профілактика правопорушень.
 • Орієнтація учнів на здоровий спосіб життя.
 • Попередження суіцидної поведінки.
 • Пошук шляхів оптимізації навчально-виховного процесу.
 • Врегулювання конфліктних ситуацій.
 • Робота з обдарованими дітьми.
 • Робота з дітьми які мають певний соціальний статус (сиротами, напівсиротами, з малозабезпечених сімей, з багатодітних сімей, що постраждали від аварії на ЧАЕС, ВПО...)

Корисні посилання

 МОН Дніпропетровська обласна рада МОН МОН МОН